O nás

Naše Občianske združenie je zamerané hlavne na prácu s deťmi. Organizujeme Dni detí, detské tábory, animačný program na obecných dňoch, športové akcie.

V minulých rokoch sme zabezpečovali animačný program:

2023

Letný detský pobytový tábor Homôlka

Letný detský pobytový tábor Taliansko Rimini

Lyžiarske tábory v Tatranskej Lomnici

 

2018 – 2023 Animačný program v detskom tábore

 

2017Letný detský pobytový tábor

 

2016 – Animačný program GRAND PRIX Rozálka Pezinok

animačný program v detských táboroch

 

2015 – Športový deň pre futbalový klub Tomášov

animačný program v detských táboroch

animačný program PARAGAN GRAND PRIX Rozálka Pezinok

animačný program GRAND PRIX Rozálka Pezinok

 

2014  – MDD Colná a finančná správa

MDD obec Tomášov

Športový deň pre futbalový klub Tomášov

 

2013 – MDD Colná a finančná správa

MDD obec Tomášov

Tomášovské leto pre športový klub Tomášov