2% z daní

Občianske združenie Tramtária (OZ) vykonáva neziskovú činnosť a jeho činnosť zahŕňa rôzne aktivity, ako napríklad kultúrne, vzdelávacie, environmentálne, sociálne alebo športové. Cieľom občianskeho združenia je poskytovať služby alebo pomoc v konkrétnej oblasti a prispievať k rozvoju spoločnosti. Občianske združenie môže zbierať finančné prostriedky prostredníctvom dobrovoľných príspevkov alebo grantov.

Poukázanie 2% z dane nám pomáha zvyšovať finančné prostriedky a posilňovať schopnosť uskutočňovať svoju misiu.

Ak máte záujem darovať 2% z daní za rok 2022 tlačivo nájdete tu

Organizujeme detské tábory, lyžiarske výcviky cez jarné prázdniny a aj letné programy pre deti, kde sa deti zúčastňujú na rôznych aktivitách, ako sú hry, športy, umenie, táboráky, stanovačky, výlety a podobne. Cieľom táborov je poskytnúť deťom príležitosť pre zážitky, sociálne vzťahy a rozvoj zručností. Môžu sa tiež zamerať na rôzne záujmy ako napríklad šport, príroda, jazyky, tvorivé umenie alebo dobrodružstvo.